Share this post

Dana 16. rujna 2021. godine u Slavonskom Brodu održana je druga regionalna radionica u sklopu WACOM projekta (Water Contingency Management in the Sava River Basin).

Predmetna radionica je dio ciklusa regionalnih radionica na kojima sudjeluju predstavnici projektnih partnera i nadležnih institucija koje su zadužene za preventivno i operativno djelovanje u izvanrednim događajima.

Radionica u Slavonskom Brodu okupila je predstavnike različitih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje su nadležne za postupanje prilikom poplava i iznenadnih onečišćenja na rijekama.

Cilj radionice je bio približiti sam WACOM projekt, njegove očekivane rezultate i simulacijsko-komunikaciju vježbu koju se planira provesti u svibnju 2022. godine.

Više o samoj radionici dostupno je ovdje.