Share this post

Institut za sigurnosne politike (ISP) partner je na novom Obzor 2020 projektu IMPETUS financiranom od strane Europske komisije s ciljem povećanja otpornosti gradova na sigurnosne prijetnje u javnim prostorima. Ovaj inovativni međunarodni projekt započeo je 1. rujna 2020. te će nakon dvije godine provedbe, putem IMPETUS platforme, pružiti zainteresiranim gradskim vlastima nove alate za rješavanje sigurnosnih problema u javnim prostorima. Alati će koristiti podatke koji će se prikupljati mrežom kamera na području cijelog grada, zatim putem senzora za praćenje stanja okoliša kao i međusobno povezanih sustava umjetne inteligencije (UI) koji kontroliraju ključnu infrastrukturu pametnog grada. IMPETUS platforma će integriranim prikupljanjem i obradom podataka olakšati otkrivanje prijetnji za sigurnost građana pomažući menadžerima koji se brinu za sigurnost pri upravljanju fizičkom i kibernetičkom sigurnošću, štiteći pri tome građane od neetičke upotrebe osobnih podataka.

IMPETUS je akronim od engl. Intelligent Management of Processes, Ethics and Technology for Urban Safety odnosno, u prijevodu, Inteligentno upravljanje procesima, etikom i tehnologijom za urbanu sigurnost.

Pristup IMPETUS adresira tri komplementarna, ali i međusobno preklapajuća područja:

Tehnologije: korištenje interneta stvari (Internet of Things), umjetne inteligencije i analize velikih podataka za integriranje i razvoj alata i procesa koji omogućavaju gradovima upravljanje fizičkom i kibernetičkom sigurnošću;

Etiku: osiguravanje da se karakteristike pametnog grada razvijaju u korist građana i da se uravnoteže potencijalno oprečne potrebe za prikupljanjem, obradom i dijeljenjem velikih količina podataka u skladu s privatnošću podataka;

Procese: pružanje rješenja za širi spektar dionika u potpunosti usklađenih s kognitivnim procesima, smjernicama za implementaciju i operativnim potrebama koje podržavaju donošenje odluka više uključenih gradskih dionika;

Projekt će koristiti već testirane tehnologije koje će se u sklopu projekta usavršiti te međusobno kombinirati u koherentno rješenje usmjereno na korisnika koje nadilazi najsuvremenija tehnološka dostignuća u ključnim područjima kao što su otkrivanje, simulacija, analiza i intervencija.

Konzorcij projekta se sastoji od 17 partnera iz 11 različitih članica Europske unije i pridruženih zemalja. Projekt okuplja:

  • pet istraživačkih institucija,
  • sedam specijaliziranih industrijskih, te malih i srednjih poduzeća,
  • tri nevladine organizacije i
  • dvije jedinice lokalne samouprave.

Glavna testiranja IMPETUS platforme održat će se na ulicama gradova partnera: Osla u Norveškoj i Padove u Italiji. Konzorcij će nadopuniti COSSEC (engl. Community of Safe and Secure Cities) – zajednica krajnjih korisnika i drugih dionika koji će pružiti povratne informacije o funkcijama IMPETUS platforme.

Više informacija o projektu pročitajte ovdje.

Ovaj projekt je financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020, pod brojem ugovora 883286.