Share this post

Krize koje su obilježile prva desetljeća 21 stoljeća, osim što su širokog spektra i različitog su podrijetla pokazuju i trend eksponencijalne učestalosti i intenziteta, s dramatičnim posljedicama za društvo, državu i gospodarstvo. Među njima se posebno istaknuo COVID 19 koji je poljuljao temelje ionako krhkog svjetskog političkog i ekonomskog poretka. Osim što je vjerojatno „posljednji poziv svijetu da se probudi”, COVID 19 ima potencijal pretvoriti se u egzistencijalnu krizu „Ono što pojedince, organizacije i države čini” u upravljanju krizama nije samo atraktivna tema za raspravu, već je, prije svega, pitanje od presudne važnosti za budućnost u svijetu „krize kao normalne” prema kojoj se krećemo određenim tempom

Međunarodna video konferencija jedinstveni je međunarodni događaj koji okuplja eminentne stručnjake iz regije s ciljem razmjene iskustava u današnjem upravljanju rizicima i krizama. Rezultati konferencije trebali bi poslužiti strateškim (lokalnim, ali i organizacijskim čimbenicima kao smjernica za razvoj i provedbu sektorskih politika i provedbu konkretnih akcija, kako bi se ojačala otpornost u strateškom i operativnom okruženju.

Međunarodna video konferencija održat će se 13. i 14. listopada 2020. godine od 11:00 do 14:00.

Pozivamo stručnjake, znanstvenike i studente da se prijave za navedenu konferenciju i objavu radova u Zborniku s konferencije koji će sukladno hrvatskim propisima biti klasificirani kao A2 radovi. Prijaviti se možete ovdje.

ORGANIZATORI:
CENTAR ZA ANALIZU RIZIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA (Beograd)
HRVATSKA UDRUGA ZA MEĐUNARODNE STUDIJE (Zagreb)
INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE (Zagreb)

TEME:

  1. NOVI IZAZOVI KAO SIGURNOSNO PITANJE (NOVI IZAZOVI IZ SIGURNOSNE PERSPEKTIVE)
  2. ISKUSTVA KAO LEKCIJE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE
  3. PRIJETNJE VS. „ŠANSE“ U UVJETIMA NEIZVJESNOSTI
  4. GLOBALNA NESPREMNOST NA COVID 19 UZROCI I POSLJEDICE
  5. COVID 19 LEKCIJE O KRIZNOM MENADŽMENTU
  6. ZDRAVSTVENI ODGOVOR NA COVID 19 ISKUSTVA IZ REGIJE

Brošura konferencije: Sigurnosne-krize-u-21.-stoljeću-i-kako-njima-upravljati.pdf (151 downloads)