Share this post

„Sigurnost danas više nego ikad u povijesti predstavlja temeljni cilj i potrebu većine pojedinaca, svih društvenih zajednica, poslovnih subjekata, država i međunarodnih organizacija. Sigurnost predstavlja osnovu razvoja, privlačenja investicija, dugoročne stabilnosti i održivosti, te se najčešće podrazumijeva do samog trenutka ugroženosti. Sigurnost nikad nije bila satkana od tolikog mnoštva subjekata, faktora i spona između različitih politika, platformi, očekivanja i mogućnosti. Ovisna je o globalnim i regionalnim zbivanjima, uvelike određena prirodnim silama i klimatskim promjenama, dok namjerne i nenamjerne aktivnosti ljudi najviše pridonose činjenici hoće li se neka zajednica osjećati objektivno zaštićena i/ili subjektivno ugrožena.“

Odlomak iznad je dio Uvoda nove knjige pod nazivom Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću. Knjiga je prikaz promišljanja grupe autora o načinima i modelima realizacije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske nakon donošenja Strategije nacionalne sigurnosti i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti (2017. godina) koji su postavili njezin novi strateški i normativni okvir. Cilj knjige je opisati aktivnosti i procese u stvaranju i oblikovanju pojedinih dijelova sustava i cjelokupnog sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.
Knjigu u suizdavaštvu publiciraju nakladnička kuća Jesenski i Turk i Institut za sigurnosne politike.

Uskoro više o knjizi, promociji i gdje će se moći kupiti.