Share this post

Suvremeni svijet je prožet kompleksnim rizicima i prijetnjama prema vrijednostima koje ljudi, različite organizacije i države nastoje zaštititi. Skup prijetnji o kojima je potrebno izuzetno voditi računa jesu ekstremizam i terorizam te njihovi izravni i neizravni učinci prema ugrožavanju kritične infrastrukture. Upravo to je i cilj predmetne knjige koju ovdje predstavljamo, a koja se bavi navedenim izazovima.

Cilj knjige Cyber ​​Terrorism and Extremism as Threat to Critical Infrastructure Protection je pružiti uvid u postojeće razine rizika i prijetnji i dostupnim mogućnosti odgovora analizirajući navedeno iz različitih teorijskih okvira, metodoloških diskursa i društvenih okolnosti. Ovo vrijedno djelo je nastalo kao razultat dugogodišnje suradnje između Ministarstva obrane Republike Slovenije, Sveučilišta za zajedničke specijalne operacije iz Tampe, SAD i Instituta za koorporativne sigurnosne studije iz Ljubljane.

Poglavlje u knjizi o Cyber prijetnjama prema kritičnoj infrastrukturi na prostoru jugoistočne Europe napisali su Robert Mikac, Krešimir Mamić i Iva Žutić. Fokus istraživanja je bio na analizi prijetnji i suradnji između država s prostora jugoistočne Europe s Europskom unijom.

Knjigu možete preuzeti ovdje: Cyber-terrorism-book.pdf (622 downloads)