Share this post

Pandemija COVID-19 i kriza koja je zahvatila sve dijelove svijeta, sve industrije i poslovne procese, znatno su promijenili uobičajen način života svih ljudi, uveli društvo u „novo normalno” i nametnuli potrebu upravljanja krizom. Mnoge organizacije i države nisu spremne dočekale krizu te imaju velike posljedice.

Cilj rada „Pandemija COVID-19 i upravljanje krizom u Republici Hrvatskoj” je analizirati kako je Hrvatska reagirala na tu krizu s aspekta postojećega normativnog okvira upravljanja krizama i operativnih rješenja u praksi, istražiti ulogu Vlade Republike Hrvatske i njezinih čelnih ljudi u donošenju strateških odluka i tumačenju krize, kao i utvrditi u kojoj su mjeri korišteni sustavi domovinske sigurnosti i civilne zaštite u upravljanju krizom.

Osim toga, cilj je rada zabilježiti određen broj kontradiktornosti, kontroverzija i paradoksa koji su se pojavili tijekom krize, kao i određena zapažanja koja mogu poslužiti za buduće analize i iskustva u procesu učenja.

Preuzmite rad.