Policy analize Instituta za sigurnosne politike predstavljaju alat za raspravu o javnim politikama, političkim procesima i akterima, društvenim temama i pojavama od specifičnog sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku i služe kao potpora realizaciji ciljeva Instituta.

Cilj predmetnih analiza je otvoriti bitne teme iz područja sigurnosti, značajne za Republiku Hrvatsku, potaknuti raspravu o njima te prema mogućnostima i potrebama predlagati rješenja unapređenja politika i procesa.

U svom sadržaju analize se bave ocjenjivanjem i vrednovanjem određenih aktualnih globalnih, regionalnih i nacionalnih tema koje su izravno povezane uz stabilnost, sigurnost i razvoj Republike Hrvatske i njezinih građana.

Svaka policy analiza ponudit će praktičnu vrijednost i to kroz:

  1. osvrt na značajnost odabrane teme;
  2. predstavit će ključne aktivnosti i procese unutar područja koje istražuje; te
  3. postavit će određen broj pitanja na koje je potrebno odgovoriti ili će predložiti rješenja od značaja za Republiku Hrvatsku.

Analize predstavljaju osobna mišljenja autora i Institut za sigurnosne politike ne mora se nužno slagati sa svim dijelovima svake objavljene analize na svojim web stranicama.

Robert Mikac, PhD, Deputy President of the Institute for Security Policy
What world to expect after the Covid-19 crisis?
Year 2020, Number 008

The COVID-19 crisis has a global character and impact, and responses to it are local and uncoordinated. As well as in many other crises and disasters – such as the effects of the wars, tens of millions of refugees worldwide, global climate change, permanent pollution and environmental destruction in parts of the world, the discharge of wastewater and the dumping of non-degradable waste into rivers and seas, among many others harmful things – we have a distinct disharmony between security risks, threats and consequences, and available and timely mechanisms and responses.

008-What-world-to-expect-after-the-COVID-19-crisis-Security-analysis-April-2020.pdf (42 downloads)

Robert Mikac, PhD, Deputy President of the Institute for Security Policy
How is Croatia managing the crises it is caught up in?
Year 2020, Number 007

The whole world is currently in a unique crisis that has stopped and altered normal ways of functioning, supply routes and a regular life. The crisis caused by the uncontrolled spread of coronavirus (SARS-CoV-2) that causes disease (Covid-19) affects all layers of society and no one is immune to its consequences.

007-How-is-Croatia-managing-current-crises-Security-analysis-March-2020.pdf (50 downloads)

dr. sc. Ivica Bakota, profesor na Sveučilištu Capital Normal u Pekingu, vanjski suradnik Instituta za sigurnosne politike
Epidemija coronavirusa ili što možemo znati o onome što ne znamo
Godina 2020, Number 006

U posljednjih mjesec dana svjedoci smo brojnih analiza, mišljenja i stavova o tome kako su kineske vlasti upravljale krizom izazvanom širenjem coronavirusa. Policy analizu koju vam predstavljamo izradio je dr. sc. Ivica Bakota, profesor na Sveučilištu Capital Normal u Pekingu, vanjski suradnik Instituta za sigurnosne politike.

Dr. sc. Bakota. živi i radi u Pekingu (tijekom izbijanje coronavirus krize je u Hrvatskoj) i dubinski poznaje kineski sustav i način upravljanja. U svojoj analizi se osvrnuo na brojne aspekte predmetne krize i koje je analizirao prvenstveno koristeći kineske izvore. Analiza predstavlja nadopunu znanja o pristupu i modelu kineskog upravljanja kriznim događajima.

006-Epidemija-coronavirusa-ili-sto-mozemo-znati-o-onome-sto-ne-znamo.pdf (134 downloads)

Mihael Šprajc, mag. politologije, doc. dr. sc. Robert Mikac
Opasnost zloupotrebe ilegalnog oružja
Godina 2020, Number 005

  • Opasnost zloupotrebe ilegalnog oružja
  • Pokazatelji o stanju sigurnosti u RH
  • Fenomen ilegalnog oružja u RH
005-Sigurnosna-analiza-sijecanj-2020.-godine.pdf (110 downloads)

doc. dr. sc. Robert Mikac, zamjenik predsjednika Instituta za sigurnosne politike
Elementi za izradu novog Zakona o kritičnim infrastrukturama Republike Hrvatske
Year 2020, Number 004

004-Rasprava-o-izradi-novog-Zakona-o-kriticnim-infrastrukturama-Republike-Hrvatske.pdf (93 downloads)

Krunoslav Katić, Board Member of the Institute for Security Policies
Campaigning for Peace: Can liberal and traditional peace-making solutions work together in illegal weapons collection and awareness raising actions?
Year 2020, Number 003

003-Campaigning-for-Peace-Illegal-weapons-collection-process.pdf (62 downloads)

dr.sc. Gordan Akrap, dr.sc. Filip Dragović
SIGURNOSNA ANALIZA PROSINAC 2019

  • O hibridnim prijetnjama
  • O (ne)zakonitim (ilegalnim) migracijama
  • Dezinformacije u hrvatskom medijskom prostoru
002-Sigurnosna-analiza-prosinac-2019.-godine.pdf (74 downloads)

doc. dr. sc. Mikac Robert
Krize i djelovanje u krizama u Republici Hrvatskoj / Crisis and crisis management in Republic of Croatia
Godina 2019., broj 001

001-Krize-i-djelovanje-u-krizama-u-Republici-Hrvatskoj-1.pdf (274 downloads)
001-Crisis-and-crisis-management-in-the-Republic-of-Croatia.pdf (77 downloads)