Fotografija je vlasništvo HCPI-a

ZG Potres Info Suradnja

Projekt ZG Potres Info Suradnja osmišljen je s ciljem pridonošenja razvoju i usavršavanju sustava civilne zaštite u reakciji na potres na području grada Zagreba kroz:

 • jačanje međuresorne suradnje, razmjenu mišljenja i primjera iz prakse potaknuto organizacijom okruglog stola za predstavnike operativnih snaga sustava civilne zaštite, gradskih ureda i zainteresirane akademske zajednice čiji zaključci će se oblikovati u priručnik s preporukama te
 • edukaciju građana putem online predavanja i četiri radionice za osnovnoškolce na temu potresa, kako nastaje, koliko je opasan po život, kako se pripremiti za potres i ponašati u trenutku i neposredno nakon potresa.

 

Korisnici projekta

 • predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite (Civilna zaštita Grada Zagreba, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja: Stanica Zagreb, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba…),
 • predstavnici gradskih ureda (Sektor za poslove zaštite i spašavanja Grada Zagreba, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje….),
 • zainteresirana akademska zajednica (Građevinski fakultet, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu…),
 • građani grada Zagreba,
 • osnovnoškolci,
 • volonteri (studenti).

 

Očekivani rezultati projekta

 • uspješno održan okrugli stol kao platforma za međuresornu suradnju, razmjenu mišljenja i primjera iz prakse s ciljem doprinosa razvoju i usavršavanju sustava civilne zaštite u reakciji na potres na području Grada Zagreba, ali i povećanju kapaciteta svih uključenih u polju civilne zaštite;
 • izrađen i distribuiran elektronički priručnik s preporukama za razvoj i usavršavanje sustava civilne zaštite u reakciji na potres na području Grada Zagreba;
 • izrađen i objavljen edukativni video za širu javnost na temu potresa; šira javnost educirana na temu potresa kroz video dostupan besplatno na internetu;
 • 4 volontera/ke uspješno educirane na temu potresa, organizacije događanja u sklopu projekta te držanja edukacije za osnovnoškolce;
 • 60 osnovnoškolaca educirano na temu potresa kroz 4 radionice.

 

Nositelj projekta: Institut za sigurnosne politike

Partner: Hrvatski centar za potresno inženjerstvo

Trajanje projekta: 01. rujna 2022. – 31. prosinca 2022.

Financiranje: Projekt je 100% financiran sredstvima Grada Zagreba u iznosu od 35,779.00 Kn.

 

Institut za sigurnosne politikeHrvatski centar za potresno inženjerstvoGrad Zagreb